Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin Centos 7

ECShop Lab3 năm trước1503 lượt xem

Bài viết này ECShop Lab sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin một các nhanh chóng và dễ hiểu nhất có thể

1. Tại Sao phải cần nhiều phiên bản PHP

Thứ nhất: Việc cài cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin sẽ rất giúp ích cho các bạn nếu trên VPS hoặc máy chủ DirectAdmin của bạn chạy nhiều website khác nhau nhưng mỗi website lại tương thích với các phiên bản PHP khác nhau.

Thứ hai: Phiên bản PHP mới dường như có hiệu suất xử lý cao hơn so với phiên bản cũ, giúp bạn giảm thời gian phản hồi máy chủ. Do vậy nếu code bạn đáp ứng được mức độ tương thích thì nên ưu tiên sử dụng PHP 7x.

2. Yêu cầu cần có trước khi cài đặt nhiều phiên bản PHP với DirectAdmin - HĐH Centos 7

Lưu ý: Chỉ thực hiện khi bạn có server VPS cài HĐH Centos 6, 7 với hệ quản trị DirectAdmin nhé, các bước tiền hành dưới đây không áp dụng được khi bạn xài host DirectAdmin

Phiên bản DirectAdmin phải bằng hoặc lớn hơn 1.50.1

Để kiểm tra phiên bản DirectAdmin đang sử dụng chúng ta sử dụng lệnh sau:

/usr/local/directadmin/directadmin v

Nếu cho kết quả:

[root@vps ~]# /usr/local/directadmin/directadmin v
Version: DirectAdmin v.1.61.0

thì đủ điều kiện

Phiên bản Custombuild 2.0 trở lên

Để kiểm tra phiên bản Custombuild đang sử dụng chúng ta sử dụng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Nếu cho kết quả

2.0.0 (rev: 2737)

thì đạt yêu cầu

 

3. Cấu hình VPS chạy nhiều nhiều phiên bản PHP với DirectAdmin - HĐH Centos 7

Ví dụ bạn cần VPS có 4 phiên bản PHP khác nhau 5.6, 7.2, 7.3 và 7.4 trong đó 7.2 là phiên bản PHP mặc định cho DirectAdmin. Để làm được vậy ta tiến hành như sau:

Bước 1: Cấu hình các phiên bản PHP các bạn muốn sử dụng

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.2
./build set php2_release 7.3
./build set php3_release 7.4
./build set php4_release 5.6

php1_release là để thiết lập phiên bản PHP mặc định

Bước 2: Biên dịch lại toàn bộ các phiên bản PHP

Để biên dịch lại toàn bộ các phiên bản PHP chúng ta sử dụng các lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build php n
./build rewrite_confs

Lưu ý: Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian của bạn. Thời gian dài hoặc ngắn sẽ phụ thuộc vào bạn cài bao nhiêu phiên bản PHP và cấu hình server VPS nhé !

4. Thay đổi Nâng Hạ PHP Version trên DirectAdmin

Trường hợp VPS server bạn đã cài đặt nhiều phiên bản PHP rồi nhưng bạn nhận thấy nó không đáp ứng với yêu cầu cài đặt của Source Code website dự định chạy

Ví dụ đang cài sẵn: PHP 5.6 và 7.2 và bây giờ bạn muốn đổi thành PHP 7.2 và PHP 7.4 với PHP 7.2 là mặc định.

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi options.conf

Bạn sử dụng lệnh trên để tiến hành chỉnh sửa file cấu hình phiên bản PHP

#PHP Settings
php1_release=5.6
php1_mode=php-fpm
php2_release=7.2
php2_mode=php-fpm
php3_release=no
php3_mode=php-fpm
php4_release=no
php4_mode=php-fpm

.....

Bạn sửa thành

#PHP Settings
php1_release=7.2
php1_mode=php-fpm
php2_release=7.4
php2_mode=php-fpm
php3_release=no
php3_mode=php-fpm
php4_release=no
php4_mode=php-fpm

sau đó nhấn phím ESC và nhập :wq để lưu lại.

Biên dịch lại toàn bộ bằng lệnh

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build php n
./build rewrite_confs

 

5. Kết luận
Như vậy là bạn đã nắm được cách cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công.