Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm Trong ECShop

ECShop Lab3 năm trước963 lượt xem

Bài viết này sẽ chỉ bạn cách quản lý thêm sửa xóa Danh mục sản phẩm trong ECShop một cách chi tiết, cùng xem nhé !

Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm ECShop

Vẫn như thường lệ các tính năng cơ bản bao gồm Thêm mới, chỉnh sửa và xóa

Danh sách Danh Mục Sản Phẩm

Bạn vào Menu Sidebar Product -> Product Category sẽ có được giao diện trang danh sách danh mục đã tạo như hình trên, với cột tên, số lượng sản phẩm hiện có của danh mục, Show là ẩn và hiện, Sort sắp xếp vị thứ hiển thị danh mục ra cây danh mục.

- Ở danh sách danh mục bạn có thể Di chuyển sản phẩm từ danh mục này sang danh mục khác với liên kết Move Product

- Sửa nhanh vị trí sắp xếp bằng cách click đúp lên ô số lượng tại dòng danh mục đó

Thêm Danh Mục Mới

- Tại danh sách danh mục sản phẩm bạn chọn nút New Category

- Name: điền tên danh mục sản phẩm

- Custom Name: tên danh mục tùy biến (mặc định không có)

- URL SEO: url seo cho danh mục, không được đặt trùng nhau (mặc định không có)

- Parent: xác định danh mục cha cho danh mục đang tạo

- Quantity Unit: đơn vị số lượng. Nếu như tất cả sản phẩm đều cùng loại thì có thể điền vô là cái, chiếc, hộp...

- Sort:sắp xếp vị trí

- Show: ẩn và hiện danh mục ra cây danh mục

- Is Set to Recommend: là để đưa tên danh mục ra Block Sản phẩm HOT, BEST, NEW ở trang chủ

- Filter property: là add bộ lọc thuộc tính ra cho danh mục này. Cái này mình sẽ nói chi tiết hơn trong phần Quản Lý Thuộc tính bài sau

Price range of the number of: là số lượng khoảng giá bạn cần tạo cho danh mục này. Ví dụ 4. thì dựa vào giá lớn nhất và cao nhất của sản phẩm đang có trong danh mục hiện tại, code sẽ tính toán và tạo ra 4 khoảng giá để lọc giá.

- Private Style sheet Path: được hiểu là đường dẫn đến file css style dành riêng cho danh mục này

Cuối cùng bạn nhấn Submitđể lưu

Chỉnh sửa Danh mục Sản Phẩm

- Tại danh sách danh mục, bạn muốn chỉnh sửa dòng nào thì click vào liên kết Edit của danh mục đó. Giao diện tương tự như trên.

- Sửa nội dung như ở phẩn thêm mới, sau đó click nút Submit để lưu lại chỉnh sửa.

Xóa Danh Mục Sản phẩm

- Tại danh sách danh mục, bạn muốn xóa danh mục nào thì click vào liên kết Delete của danh mục đó.

- Nếu danh mục còn chứa sản phẩm (kể cả đã xóa vào thùng rác) hoặc đang chứa danh mục con thì bạn không thể xóa.

Mở rộng

Nếu bạn muốn thêm các phần mở rộng khác như nội dung mô tả cho danh mục, URL SEO ... để giúp việc SEO Onpage được hiệu quả hơn thì liên hệ nhé !