Quản Lý Thêm, Sửa Danh Mục Tin Tức Trong ECShop

ECShop Lab3 năm trước974 lượt xem

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để thêm mới, sửa thông tin về danh mục tin tức khi làm việc với ECShop

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên phiên bản ECShop 4.0, các phiên bản khác tương tự nhé !

1. Thêm Mới Danh Mục Tin Tức

- Bước 1: Thanh Sidebar chọn Menu Article--> Chọn Article Category -> Bạn sẽ thấy được danh sách Danh Mục Tin Tức

- Bước 2: Chọn nút New Article Category ở góc trên bên phải của danh sách Danh Mục Tin Tức -> để bắt đầu thêm danh mục mới

- Bước 3: Điền thông tin Danh mục mới

danh mục tin tức ecshop

+ Mục Name: Điền tên danh mục mới cần tạo

+ Supperior Categories: Danh mục cha 

+ Sort: Vị trí sắp  xếp

+ Meta Keywords: từ khóa

+ Các trường cọn lại mặc định ECShop gốc không có, nếu bạn cần hãy liên hệ ECShop Lab nhé

- Bước 4: Lưu lại sau khi điền xong.

2. Sửa Danh Mục Tin Tức

- Bước 1: Thanh Sidebar chọn Menu Article--> Chọn Article Category -> Bạn sẽ thấy được danh sách Danh Mục Tin Tức

- Bước 2: Tại danh sách --> tìm đến Danh mục mà bạn cần sửa, sau đó click liên kết Edit tại cột Handle action

- Bước 3: Chỉnh sửa thông tin bạn muốn

- Bước 4: Lưu lại sau khi điền xong

3. SEO Danh Mục Tin  Tức ECShop

Để SEO danh mục tin tức được tốt hơn, cần thêm các trường cần thiết như meta title, meta description, meta robot.... nhưng mặc định nó hạn chế. Nếu bạn có nhu cầu phát triển ECShop hãy liên hệ ngay ECShop Lab để được tư vấn hỗ trợ.