Thủ Thuật Thay Thế URL cũ cho bài viết tin tức qua MySQL

ECShop Lab3 năm trước1227 lượt xem

Bài viết hướng dẫn bạn cách thay thế URL cũ trong bài viết khi bạn thay đổi domain hay URL khác làm sai link hình ảnh, liên kết

Trường hợp này thường xuyên xảy ra khi bạn thay đổi domain, đường dẫn làm cho sai lệch link thẻ a, thẻ img của hình ảnh.

Cách Thay Thế Link Cũ Bài Viết với MySQL

Ví dụ: domain ban đầu là abc.com và hiện tại bạn thay đổi chuyển sang dùng domain mới là domain.com. Link hình ảnh chèn vào bài viết là

https://abc.com/post/hinh-anh.jpg --> không hiển thị do sai link. domain abc.com không còn hoạt động.

Cách giải quyết như sau:

- Mở Database của bạn ra thông quan phpMyAdmin.

- Tìm đến table chứa bài viết - table  ecsvn_article. Giả sử có trường contentlà nội dung bài viết

- Chuyển qua Tab SQL ở giao diện phpMyAdmin khi bạn đang mở table Post và dán lệnh truy vấn sau vào.

mysql

UPDATE  ecsvn_article SET `content` = replace(content, 'abc.com', 'domain.com')

- Nhấn nút GO để tiến hành thay thế hoặc Simulate query để xem trước lệnh tác động đến bao nhiêu dòng trong table trên.

Như vậy là bạn đã thay thế được url cũ một cách đơn giản. Chúc bạn thực hiện thành công !