Vị trí quảng cáo - Advertising Position Trong ECShop

ECShop Lab3 năm trước983 lượt xem

Để up các banner cho việc truyền thông quảng cáo trong ECShop trước tiên bạn cần nắm về vị trí quảng cáo là gì ?

Vị Trí Quảng Cáo ECShop là gì ?

Vị trí Quảng Cáo trong ECShop là một điểm đại diện, một tập hợp các banner quảng cáo được đặt tên và dùng để hiển thị cho một hoặc nhiều nơi cần hiển thị các quảng cáo.

Vị trí quảng cáo ECShop

Hình 1: Hiển thị banner quảng cáo ra trang chủ

Tạm lấy hình trên làm ví dụ.

- Nhóm Banner chính ở giữa mình đánh số 1 là một ví trí Region được đặt tên là BannerHome670x300, số 2 có 2 banner nhỏ đó mình đặt tên là Region HomeNews. Lưu ý rằng đây mới chỉ là tên của region (Region là một điểm neo, điểm đánh dấu được định sẵn ở themes).

Vị trí quảng cáo ECShop

Hình 2: Danh sách các vị trí quảng cáo đã tạo

- 2 dòng bôi vàng như hình trên được gọi là vị trí quảng cáo và chúng được show ra 2 vị trí như đã nói ở hình 1.

- Mỗi vị trí quảng cáo như thế có thể chứa nhiều quảng cáo như sau

Vị trí quảng cáo ECShop

Hình 3: Danh sách quảng cáo của vị trí Home-BannerHome-Desktop

Danh Sách Vị Trí Quảng Cáo

- Để vào danh sách vị trí quảng cáo bạn click menu Advertising Manage (Ads) --> chọn Ad Position

- Giao diện danh sách quảng cáo như hình 2

Thêm vị trí Quảng Cáo Trong ECShop

- Từ trang danh sách vị trí quảng cáo bạn nhấn nút Add  AD-Position

Thêm Vị trí quảng cáo ECShop

Hình 4: Thêm vị trí quảng cáo

- Điền thông tin cho vị trí quảng cáo:

+Name: bạn nhập vào tên đặt cho vị trí quảng cáo. Bạn đặt sao cho khi nhìn vào danh sách là biết vị trí được chèn ra ở đâu

+ Width, Height:là chiều cao và rộng của banner, thường thì 2 chỉ số này không khả dụng vì bạn đã sử dụng css để định dạng các element cho quảng cáo

+ Description: mô tả ngắn, diễn giải cho vị trí quảng cáo

+ Ad-Postion: hay nói đúng hơn là code hiển thị. Tùy vào từng vị trí bạn muốn custom như thế nào mà Template hiển thị đó có thể điều chỉnh khác nhau, nhưng như hình là một vòng lặp để lấy ra danh sách quảng cáo của vị trí đang tạo.

- Bước cuối cùng nhấn Submit để lưu lại.

Chỉnh sửa vị trí quảng cáo

- Tại giao diện danh sách vị trí quảng cáo (Hình 2) bạn click Edit tại vị trí quảng cáo bạn muốn sửa.

- Giao diện sửa giống như khi tạo mới hình số 4.

- Sửa xong nhấn Submit để lưu.

Xóa Vị Trí Quảng Cáo

- Tại giao diện danh sách vị trí quảng cáo (Hình 2) bạn click Remove tại vị trí quảng cáo bạn muốn xóa.

- Để xóa được vị trí quảng cáo, bạn phái xóa hết quảng cáo của vị trí đó.

Vậy là bạn đã nắm được cách tạo vị trí quảng cáo trong ECShop rồi hen. Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn thêm quảng cáo cho vị trí quảng cáo.