ECShop Development

Ecshop mạnh mẽ bởi nó có phần Core (Nhân) tốt, tính năng bán hàng khá là đầy đủ. Tuy nhiên để thân thiện với công cụ tìm kiếm Google, Bing... các một số nhu cầu khác trong quá trình bán hàng. Ecshop Team đã phát triển được thêm nhiều tính năng hữu ích

1/1

Hoặc có bất kỳ yêu cầu nào khác với các mục có sẳn trên: cần chỉnh sửa, thêm bớt tính năng về Ecshop vui lòng liên hệ để thảo luận phương án thực hiện.